นักลงทุนสัมพันธ์

เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

Opportunity Day Q1/2564

วันที่: 21 พฤษภาคม 2564

ดาวน์โหลด ดูวิดิโอ

Analyst Meeting Q1/2564

วันที่: 13 พฤษภาคม 2564

ดาวน์โหลด ดูวิดิโอ

Opportunity Day FY2563

วันที่: 01 มีนาคม 2564

ดาวน์โหลด ดูวิดิโอ

Analyst Meeting FY2563

วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2564

ดาวน์โหลด ดูวิดิโอ

Opportunity Day Q3/2563

วันที่: 23 พฤศจิกายน 2563

ดาวน์โหลด ดูวิดิโอ

Analyst Meeting Q3/2563

วันที่: 11 พฤศจิกายน 2563

ดาวน์โหลด ดูวิดิโอ

Opportunity Day Q2/2563

วันที่: 19 สิงหาคม 2563

ดาวน์โหลด ดูวิดิโอ

Analyst Meeting Q2/2563

วันที่: 10 สิงหาคม 2563

ดาวน์โหลด ดูวิดิโอ

Digital Roadshow Q1/2563

วันที่: 12 มิถุนายน 2563

ดาวน์โหลด ดูวิดิโอ

Opportunity Day Q1/2563

วันที่: 20 พฤษภาคม 2563

ดาวน์โหลด ดูวิดิโอ

Analyst Meeting Q1/2563

วันที่: 12 พฤษภาคม 2563

ดาวน์โหลด ดูวิดิโอ

Opportunity Day FY2562

วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2563

ดาวน์โหลด ดูวิดิโอ

Analyst Meeting FY2562

วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2563

ดาวน์โหลด ดูวิดิโอ

Opportunity Day Q3/2562

วันที่: 03 ธันวาคม 2562

ดาวน์โหลด ดูวิดิโอ

Analyst Meeting Q3/2562

วันที่: 13 พฤศจิกายน 2562

ดาวน์โหลด ดูวิดิโอ

Opportunity Day Q2/2562

วันที่: 05 กันยายน 2562

ดาวน์โหลด ดูวิดิโอ

Analyst Meeting Q2/2562

วันที่: 14 สิงหาคม 2562

ดาวน์โหลด ดูวิดิโอ

Analyst Meeting Q1/2562

วันที่: 16 พฤษภาคม 2562

ดาวน์โหลด ดูวิดิโอ

Opportunity Day Q1/2562

วันที่: 16 พฤษภาคม 2562

ดาวน์โหลด ดูวิดิโอ

Opportunity Day FY2561

วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2562

ดาวน์โหลด ดูวิดิโอ

Analyst Meeting FY2561

วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2562

ดาวน์โหลด ดูวิดิโอ

Analyst Meeting Q3/2561

วันที่: 19 พฤศจิกายน 2561

ดาวน์โหลด ดูวิดิโอ

Opportunity Day Q3/2561

วันที่: 12 พฤศจิกายน 2561

ดาวน์โหลด ดูวิดิโอ

Opportunity Day Q2/2561

วันที่: 22 สิงหาคม 2561

ดาวน์โหลด ดูวิดิโอ

Analyst Meeting Q2/2561

วันที่: 16 สิงหาคม 2561

ดาวน์โหลด ดูวิดิโอ

Opportunity Day Q1/2561

วันที่: 23 พฤษภาคม 2561

ดาวน์โหลด ดูวิดิโอ

Analyst Meeting Q1/2561

วันที่: 10 พฤษภาคม 2561

ดาวน์โหลด ดูวิดิโอ

Opportunity Day FY2560

วันที่: 06 มีนาคม 2561

ดาวน์โหลด ดูวิดิโอ

Analyst Meeting FY2560

วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2561

ดาวน์โหลด ดูวิดิโอ

Opportunity Day Q3/2560

วันที่: 21 พฤศจิกายน 2560

ดาวน์โหลด ดูวิดิโอ

Analyst Meeting Q3/2560

วันที่: 14 พฤศจิกายน 2560

ดาวน์โหลด ดูวิดิโอ

Opportunity Day Q2/2560

วันที่: 31 สิงหาคม 2560

ดาวน์โหลด ดูวิดิโอ

Analyst Meeting Q2/2560

วันที่: 18 สิงหาคม 2560

ดาวน์โหลด

Analyst Meeting Q1/2560

วันที่: 23 พฤษภาคม 2560

ดาวน์โหลด

Opportunity Day Q1/2560

วันที่: 23 พฤษภาคม 2560

ดาวน์โหลด ดูวิดิโอ