นักลงทุนสัมพันธ์

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

ปี :
วันที่ กิจกรรม สถานที่
1 มีนาคม 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2563 13:00 - 14:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
2 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 09:30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
21 พฤษภาคม 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2564 13:00 - 14:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
27 สิงหาคม 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2564 13:00 - 14:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
29 พฤศจิกายน 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2564 13:00 - 14:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
วันที่ กิจกรรม สถานที่
23 พฤศจิกายน 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2563 14:00 - 15:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
11 พฤศจิกายน 2563 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2563 14:00 - 15:15 น.
19 สิงหาคม 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2563 14:15 - 15:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
10 สิงหาคม 2563 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2563 14:00 - 16:00 น. ณ Facebook Live : GGC Investor Relations Private Group
12 มิถุนายน 2563 Digital Roadshow ไตรมาสที่ 1/2563 15.20 - 16.20 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
5 มิถุนายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 09:30 น. ณ ห้องซินเนอร์ยี่ ฮอล์ ชั้น 6 อาคาร ซี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
555/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
20 พฤษภาคม 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2563 15.20 - 16.20 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
12 พฤษภาคม 2563 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2563 14:00 - 16:00 น. ณ Facebook Live : GGC Investor Relations Private Group
26 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2562 15.20 – 16.20 น. ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
24 กุมภาพันธ์ 2563 การประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2562 14:00 - 16:00 น. ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร C ชั้น 5
วันที่ กิจกรรม สถานที่
3 ธันวาคม 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2562 9:00 - 10:00 น. ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13 พฤษจิกายน 2562 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2562 14:00 - 16:00 น. ณ Customer Solution Center (CSC) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ชั้น 1
5 กันยายน 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2562 14:10 - 15:10 น. ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14 สิงหาคม 2562 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2562 14:00 - 16:00 น. ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร C ชั้น 5
16 พฤษภาคม 2562 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2562 09:00 - 11:00 น. ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร C ชั้น 5
16 พฤษภาคม 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2562 16:30 - 17:30 น. ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 09:30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
28 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2561 16:30 - 17:30 น. ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
22 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2561 14:00 - 16:00 น. ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร C ชั้น 5
วันที่ กิจกรรม สถานที่
12 พฤศจิกายน 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2561 09:00 - 10:00 น. ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9 พฤศจิกายน 2561 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2561 15.00 - 17.00 น. ณ ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร C ชั้น 6
22 สิงหาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2561 15:20 - 16:20 น. ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16 สิงหาคม 2561 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2561 09:00 - 11:00 น. ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร C ชั้น 5
23 พฤษภาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2561 15:20 - 16:20 น. ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10 พฤษภาคม 2561 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2561 14:00 - 16:30 น. ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ เซนทรัลลาดพร้าว, ห้อง Ladproa Suite
5 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 09:30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
6 มีนาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2560 11:20 - 12:35 น. ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่ กิจกรรม สถานที่
21 พฤศจิกายน 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2560 15:20 - 16:20 น. ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14 พฤศจิกายน 2560 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2560 14:00 - 16:30 น. ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร C ชั้น 6
31 สิงหาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2560 15:20 - 16:20 น. ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
18 สิงหาคม 2560 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2560 13:00 - 15:00 น. ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร C ชั้น 6
23 พฤษภาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2560 15:20 - 16:20 น. ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
23 พฤษภาคม 2560 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2560 09:00 - 12:00 น. ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ เซนทรัลลาดพร้าว, ห้องวิภาวดี บอลรูม A