นักลงทุนสัมพันธ์

เครื่องคำนวณการลงทุน

ปรับปรุงเมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2562 (16:39)

GGC

10.80

+0.10 (0.93%)

สกุลเงิน: THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):

259,300

ราคาเปิด

10.70

วันก่อนหน้า

10.70

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

10.80 / 28,800

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

10.70 / 8,000

ช่วงราคาระหว่างวัน

10.50 - 10.80

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

9.45 - 12.90


วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %
เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท
ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท
กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %