นักลงทุนสัมพันธ์

เครื่องคำนวณการลงทุน

ปรับปรุงเมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2562 (16:37)

GGC

10.30

- (-%)

สกุลเงิน: THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):

374,800

ราคาเปิด

10.30

วันก่อนหน้า

10.30

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

10.40 / 42,100

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

10.30 / 58,300

ช่วงราคาระหว่างวัน

10.20 - 10.40

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

8.80 - 16.80


วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %
เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท
ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท
กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %